« Tillbaka

En insats för rent vatten förbättrar hälsan för barn i Afrika

Årligen dör cirka 800 barn under fem års ålder, av smutsigt vatten och dålig hygien, enligt WHO. Kungälvs Rörläggeri och Comfort-kedjan vill bidra till att förse människor i drabbade områden med rent vatten i samarbete med SOS Barnbyar. Det första projektet genomfördes i SOS Barnby i Dassa-Zoumé i Benin där Comfort installerade en vattenreningsläggning. Det har följts av flera projekt i Afrika.

 Beskriv samarbetet?
– Vi talar med SOS Barnbyar och kommer fram till vilken by i Afrika som vi ska hjälpa med vattenrening. Därefter åker två montörer från ett av våra medlemsföretag och en projektledare från Comfort-kedjan till den aktuella byn; på plats undersöks de lokala förutsättningarna och man tar hem vattenprover för analys.

– Här hemma i Sverige byggs sedan en anläggning, oftast i en container, som är anpassad till byn där den ska installeras. Inriktningen är att anläggningen ska vara så enkel som möjligt att hantera och serva för lokalbefolkningen, förklara hon.
När byggnationen är klar sker transport till byn i Afrika och montörerna åker dit för att installera. Här ingår också att utbilda den lokala personalen i byn så driften på sikt kan skötas på ett bra sätt.

Hur deltar Comforts medlemsföretag?
– De stödjer verksamheten med sin expertis och arbetstid, vilket gör insatserna möjliga.
När ett företag vill delta i ett enskilt projekt anmäler det sitt intresse och blir involverat i planeringen.

Vad är den största utmaningen?
– Det är att konstruera enkla anläggningar som är anpassade utifrån de förutsättningar som råder på plats, vilket inte är självklart. Likaså gäller det att finna den optimala funktionen som är hållbar över tid och lätt att hantera.
Hon påpekar att Comfort jobbar utifrån tre kriterier: projektet ska vara miljömässigt hållbart, ligga nära den egna verksamheten och vara skalbart (att man kan växa med projektet).

Hur är responsen?
– Fantastisk, säger hon. Jag har själv besökt vissa projekt och upplevt med vilken tacksamhet det rena vattnet tas emot. Rent vatten är ju livsavgörande och med våra vattenanläggningar får byarna fri tillgång till rent vatten, dygnet runt. Det gör att smittspridningen kan minskas och det är till stor glädje för lokalbefolkningen.

Hur ser framtiden ut?
– För Comfort är detta ett långsiktigt åtagande och vi har en dialog med SOS Barnbyar där vi planerar för ett nytt projekt. Det har blivit fem projekt sedan vi startade 2012, det senaste var i Gambia förra året. För Comfort och våra medlemsföretag handlar det om att göra en viktig insats och det finns ett stort behov, säger Lisa Pers-Ohlsen.

Mer info med filmer om de olika projekten:

www.comfort.se